Jag har en familjeuppfödning i liten skala där valparna lever i vår hemmiljö och ingår som en naturlig del i familjen. Det betyder att de under sina första levnadsmånader hos oss får ta del av allt som händer i ett hem, så att de tidigt i livet får vänja sig vid allehanda ljud och olika hemmasysslor. Dessutom får de social träning av familjemedlemmarna, våra andra hundar, vänner samt olika valpköpare. En nog så viktig träning med tanke på att valparnas socialiseringsperiod (ca. 3-12 veckors ålder) börjar redan hos mig som uppfödare, därför lägger jag ner mycket tid och omsorg för att de ska känna sig trygga att umgås med både två- och fyrbenta. Valparna får olika slags stimulans – närhet och kel, möjligheter att upptäcka världen utanför valplådan (t.ex. vistas utomhus och att leka i trädgården samt att åka-bil-träning).

För att ni som valpköpare ska känna er så nöjda som möjligt med val av valp, så är det jag som uppfödare som hjälper till att placera rätt valp i rätt familj – utifrån er livsstil och vad ni tänker använda er hund till! Vilken valpköpare som ska få vilken valp utgår från mina egna iakttagelser av valparna samt från den valptest som en valpbeskrivare gör med dem när de är i 6-veckors åldern. Varje valp testas då i ett flertal olika moment, som t.ex. intresse att söka kontakt med främmande person och förmåga att lösa olika uppgifter.

IMG_2426

Vid köp av valp så förväntar jag mig att ni höftledsröntgar (HD) era hundar vid ca. 18 månaders ålder! Det ger värdefull information både för mig som uppfödare då jag utvärderar mina kullar och för er som hundägare, så att ni vet vilka användningsområden och aktiviteter som kommer att lämpa sig för era hundar i framtiden. Om ni önskar att mentaltesta er valp senare i livet så kan ni göra ett BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning) från att den uppnått ett års ålder. Det är ett test som har arbetats fram med inriktning på andra raser än bruksraser. BPH är en beskrivning på hundens rektioner på vardagliga retningar under en gemensam promenad på en anlagd bana med olika moment. ELLER att ni gör ett MH (Mentalbeskrivning), vilken kan genomföras efter hunden är 12 månader och uppåt. MH är en reaktionsbeskrivning på hur hunden reagerar vid olika händelser och i skiftande situationer.

Om det efterhand dyker upp frågor och funderingar, så är ni naturligtvis även i framtiden välkomna att höra av er! Dessutom är jag oerhört tacksam att ni någon gång då och då (i text och bild) informerar om hur ni har det och hur er fyrbenta familjemedlem utvecklas. Jag ger er också gärna tips och råd när det gäller hundens fostran och lydnadsträning och då är min hundkunskap och erfarenhet av egna och andras hundar samt min utbildning som allmänlydnadsinstruktör till god hjälp.

I valpköpet ingår: Stamtavla genom Svenska Kennelklubben, dolda-fel försäkring i 3 år, veterinärbesiktning och ID-märkning, avmaskning och vaccination, medlemsskap under ett år i Svenska Perroklubben, startpaket (foder, leksak, filt, halsband och koppel), info- och tipshäfte, valptestformulär, kennel- och valpträffar samt valpträning.

Min främsta målsättning med uppfödningen är att få fram friska hundar med bra mentalitet, dessutom strävar jag efter att de ska vara arbetsglada och rastypiska med bra exteriör. Jag använder enbart avelshundar med god hälsa, som är höftledsröntgade, ögonlysta, Prcd-PRA och NAD testade samt har lämplig mentalitet. Jag följer Svenska Kennelklubbens avelsrekommendationer och regler samt utgår från Svenska Perro de Agua Espanol klubbens avelsrekommendationer och RAS.

Vid intresse av valp – hör av er!

Tel: 073-3960833   E-post: louise@lamirada.se

IMG_4339 Foto: Jan Smeds

Avslutningsvis kommer här några bra lästips:
Härliga valptid” av Ingalill och Curt Blixt. En bok för dig som befinner dig i en underbar period av livet – i valptiden! Under den här tiden är din hund som mest formbar och det är nu du kan lära dig tala hundspråk och skapa en god relation med hunden. Dessutom kan du lära hunden en massa goda vanor, som du senare har nytta av. Mycket handlar om att förstå just din valp!

*Förutom bokens användbara fakta i hundkunskap, så innehåller den också ett flertal trevliga aktivitetstips! En mycket läsvärd bok, som ni med fördel kan läsa redan innan ni får hem er valp!

Bra relation” av Kenth Svartberg. En bok för dig som vill undvika risken att hamna i att ständigt tjata och att vara i konflikt med din hund. En fördjupning i balansen mellan trygghet, samarbete och bestämmande.

Vardagslydnad med klicker” av Åsa Jakobsson. ”Släpp kontrollen lös” av Leslie McDevitt. ”Skjut inte hunden” av Karen Pryor. Böcker om förstärkningsträning. Hur man förstärker önskat beteende av hunden?

Aktivering – smart lek med din hund” av Nina Roegner och Alexandra Kamis. Enkla samt ngt svårare övningar för hunden, som passar hela familjen. Boken innehåller sammanlagt 25 olika övningar för inomhus- och utomhusbruk.

Klickerträning för din hund” av Morten Egvedt och Cecilie Köste. En bok om positiv hundträning med klicker som ett effektivt hjälpmedel.

Beteendeboken” av Lars Fält – om valpens tidiga beteendeutveckling. Boken tar upp de vanligaste frågorna som nyblivna hundägare har och vad man bör tänka på under valpens första tid samt hur man kommer till rätta med oönskade beteenden. 

Kontaktkontraktet” av Eva Bodfäldt. En bok om människans samspel med hunden, t.ex. hur vi bygger upp en bra relation med hunden, hur vi får vardagen med hunden att fungera och hur vi tränar in viktiga signaler som alla hundar bör kunna. Dessutom ingår kapitel om miljö- och passivitetsträning samt skvallerträning. I boken finns också en mängd praktiska tips om bl.a. kontakt- och följsamhetsträning.

*Ett måste för alla som har hund och som vill lära sig mer om hur man bygger upp en bra relation, hur vi får vardagen att fungera och hur vi tränar in viktiga signaler som alla hundar bör kunna. Innehåller också många ba övningar och praktiska tips och kan med fördel läsas medan ni väntar på er valp.

”Lexikon i Hundspråk” av Anders Hallgren – lär dig att tolka din hunds signaler. Författaren vill att du ska lära dig att ”prata hundspråk”, så att din hund lättare förstår dig. Boken genomsyras också av äkta kärlek till människans bästa vän – hunden.

Anders har också skrivit:

Lyckliga lydiga hundar” om hur man ska göra för att få sin hund både lydig och lycklig. Han vill ge hundägare en ökad förståelse för hur hunden fungerar i träning och vill betona vikten av vardagslydnad. (Nytt boktips!)

och

Rädda, arga och stressade hundar” om vikten att ha kunskap om hundars stress och ångest. I dagens samhälle finns många orsaker till att hundar kan bli stressade och ångestfyllda. (Nytt boktips!)

Köttbullelydnad” av Maria Ahola – positiv hundträning för hela familjen. Budskapet om att hunden har rätt till: ersättning, till respekt och trevligt bemötande – är vad den här boken handlar om. Den ger också mer kunskap om ledarskap, hundens språk och hur du ska lära barnen umgås med hunden på ett bra sätt. Boken innehåller dessutom flera övningar där även barn kan delta och träna hunden, så att det blir ett naturligt samarbete inom flocken.

”I samspråk med hunden Lugnande signaler” av Turid Ruugas. Författaren erbjuder (genom att lära sig mer om hundars beteenden) en annan möjlighet för tränare och hundägare att kunna förbättra relationen mellan människor och deras hundar samt hundar emellan.

*Jag kan hålla med en recensent om att boken är oumbärlig läsning för alla som arbetar med hundar. Dessutom tycker jag den är lättläst och mycket intressant.

Skaffa & leva med hund” av Åsa Ahlbom och Anders Hallgren. En bra bok för nyblivna hundägare, som bidrar till en bättre förståelse för samspelet mellan människa och hund. Lär dig kommunicera med, aktivera och träna din hund.

”Klickerträning för nybörjare” av Natasja Atterblom. Klickerträning är en mjuk träningsmetod som bygger på kommunikation mellan ägare och hund och med denna metod kan hunden lära sig allt mellan himmel och jord. Klickerns ”klick” kan överbrygga språksvårigheter och underlätta kommunikationen. Hunden förknippar ljudet med belöning och lär sig att uppskatta det och vill göra sitt yttersta för att få dig att klicka igen.

”Hundens språk och tankar” av etolog Per Jensen. En bok om hundens beteende, språk och tankeförmåga. Han beskriver på ett pedagogiskt sätt hur kunskapsläget är idag.

*Ett måste för den som vill förstå hundens förmåga.

och

”Hunden som skäms” – myt eller sanning? Nya rön om kring hundars intelligens och känsloliv, t.ex. Kan de verkligen skämmas då de gjort något förbjudet?

och

”Hur smart är din hund?”. Innehåller förslag på praktiska övningar, för att få reda på mer om hur ens hund tänker och känner – t.ex. Hur bra är den på att kommunicera med dig? Hur empatisk är den?

”Från valp till stjärna” av Maria Brandel. Vänder sig till dig som är intresserad av lydnadsträning och som vill ha roliga smarta tips om hur du ska få till det. Om du vill tävla eller träna i lydnad, så är bra grunder a och o.